Cin və şəytənlər, bütün insanlar kimi, xidmət və ibadətdən məsul bir varlıq olaraq yaradılmışdır.

"Mən cinləri və insanları yalnız Mənə xidmət etmək üçün yaratdım" (Zariyat, 56).

°°°

QURANIN METAFİKASI

QURANDA ESMÂ-İ HÜSNA VƏ ÇÖZÜMLƏRİ İLƏ MƏHSUL OLMASI

QURAN METAFİZİYASININ KİTABINI SİFARİŞ EDİN!

°°°

KİTAB SİFARİŞİ ÖDƏNİŞLƏRİ BANK TRANSFERİ VƏ PAYPAL İKTİBANİYYƏTLƏ ÖDƏNİLƏCƏK.

ÖDƏNİŞ MƏRHƏLƏSİNDƏ BANK TRANSFER SEÇİMİ SEÇİLƏ BİLƏR.